Lesrooster Reguliere Opleiding

Het lesrooster voor de reguliere, intensieve, highpower en online opleidingen (opleiding transportondernemer) wordt relatief kort voorafgaand aan de start van deze ondernemersopleiding definitief vastgesteld. Op basis van aanmeldingen en wensen van kandidaten wordt een lesrooster geconcipieerd, derhalve is het niet mogelijk eerder aan te geven welke modulen/pakketten op welke dagen en tijden zullen worden gedoceerd. Wij kunnen u hier aangeven wat de verwachting is qua rooster, locaties en tijden. Uiteraard kunt u altijd telefonisch kontakt opnemen voor eventuele andere mogelijkheden.

In de reguliere opleidingen worden de zes modulen opeenvolgend gedoceerd. Voor de intensieve opleidingen is een onderverdeling gemaakt in meerdere blokken. Bij de intensieve – en High Power opleiding is het aantal deelnemers per groep kleiner dan in de reguliere opleiding. U kunt inschrijven voor een gehele opleiding met alle modulen maar u kunt ook kiezen voor een opleiding stap voor stap (dus per onderdeel).

Reguliere opleiding Wilp (zaterdagopleiding)

Datum 09.30 – 12.00 13.00 – 15.30
26-11-2022 Wegvervoer Goederen deel 1 Wegvervoer Goederen deel 2
03-12-2022 Wegvervoer Goederen deel 1 Wegvervoer Goederen deel 1
10-12-2022 Wegvervoer Goederen deel 2 Wegvervoer Goederen deel 2
17-12-2022 Financieel management Financieel management
24-12-2022 Financieel management Financieel management
31-12-2022 Financieel management Financieel management
07-01-2023 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
14-01-2023 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
21-01-2023 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
28-01-2023 Calculatie Calculatie
04-02-2023 Calculatie Calculatie

Reguliere opleiding Schiedam/Rotterdam (zaterdagopleiding)

Datum 09.30-12.00 13.00 – 15.30
18-02-2023 Wegvervoer Goederen Deel 1 Wegvervoer Goederen Deel 2
25-02-2023 Wegvervoer Goederen Deel 1 Wegvervoer Goederen Deel 1
04-03-2023 Wegvervoer Goederen Deel 2 Wegvervoer Goederen Deel 2
11-03-2023 Financieel management Financieel management
18-03-2023 Financieel management Financieel management
25-03-2023 Financieel management Financieel management
01-04-2023 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
08-04-2023 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
15-04-2023 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
22-04-2023 Calculatie Calculatie
29-04-2023 Calculatie Calculatie

Reguliere opleiding Ede of Heesch (zaterdagopleiding)

Datum 09.30 – 12.00 13.00 – 15.30
13-05-2023 Wegvervoer Goederen deel 1 Wegvervoer Goederen deel 2
20-05-2023 Wegvervoer Goederen deel 1 Wegvervoer Goederen deel 1
27-05-2023 Wegvervoer Goederen deel 2 Wegvervoer Goederen deel 2
03-06-2023 Financieel management Financieel management
10-06-2023 Financieel management Financieel management
17-06-2023 Financieel management Financieel management
24-06-2023 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
01-07-2023 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
08-07-2023 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
15-07-2023 Calculatie Calculatie
22-07-2023 Calculatie Calculatie

Reguliere opleiding Schiedam (zaterdagopleiding)

Datum 09.30 – 12.00 13.00 – 15.30
10-09-2022 Wegvervoer Goederen deel 1 Wegvervoer Goederen deel 2
17-09-2022 Wegvervoer Goederen deel 1 Wegvervoer Goederen deel 1
24-09-2022 Wegvervoer Goederen deel 2 Wegvervoer Goederen deel 2
01-10-2022 Financieel management Financieel management
08-10-2022 Financieel management Financieel management
15-10-2022 Financieel management Financieel management
22-10-2022 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
29-10-2022 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
05-11-2022 Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement
12-11-2022 Calculatie Calculatie
19-11-2022 Calculatie Calculatie

Planning High Power Opleiding

In de reguliere opleidingen worden de zes modulen opeenvolgend gedoceerd op één vaste dag per week (bijvoorbeeld iedere zaterdag).
Voor de intensieve opleidingen is een onderverdeling gemaakt in meerdere blokken waarbij elk blok de mogelijkheid voor 1 of 2 modulen geeft. Hierbij wordt meerdere dagen per module nog uitgebreider aandacht besteed aan de lesstof. Met name voor diegenen die meer tijd nodig hebben om zich de lesstof eigen te maken, is dit een goede keuze. Kleinere groepen, meer lesuren per module en nog meer persoonlijke aandacht. Omdat we hebben gemerkt dat men over het algemeen een sterke voorkeur heeft voor het volgen van de lessen op dagen in het weekend, hebben we hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. Op deze manier is er voldoende tijd om te studeren, zonder dat het (veel) vrije dagen kosten.

De highpower opleiding is veel intensiever én zwaarder dan de laatstgenoemde. De lesstof wordt in heel hoog tempo behandeld in een zo kort mogelijke periode. Waar we in de reguliere opleiding bijvoorbeeld 6 lessen uitgebreid aandacht besteden aan het vak Financieel management en in de “gewone” intensieve opleiding meer tijd kunnen besteden aan bepaalde lastige onderwerpen, wordt dit vak in de highpower opleiding in slechts 2 dagen gedoceerd. De groepsgrootte is bij deze highpower opleiding dan ook maximaal 6 (en minimaal 4).
Om de highpoweropleiding met goed gevolg te kunnen doorlopen, is het wel noodzakelijk dat de kandidaat de lesstof vooraf reeds bestudeerd heeft. Bijvoorbeeld door de zelfstudie variant of omdat deze de reguliere opleiding reeds doorlopen heeft. De docent heeft slechts beperkte tijd om alle onderwerpen te behandelen in de groep, dus lang(-er) stilstaan bij een onderwerp waarmee men wat meer moeite heeft, is nauwelijks mogelijk. Immers, in deze zeer korte tijd moeten wel álle onderwerpen worden behandeld die voor het examen van belang zijn.
Voor diegenen die meer dan gemiddeld moeite hebben met studeren is de highpower opleiding waarschijnlijk niet de beste keuze. Houd u hier rekening mee bij het bepalen voor welke opleiding u zich inschrijft alstublieft.

Natuurlijk kunnen we ervoor kiezen om zó te trainen dat u bij de examens het juiste antwoord kiest, door u trucjes te leren en van ezelsbruggetjes te voorzien. OUB kiest echter voor kwaliteit. Uiteraard is het doel dat u slaagt voor alle examens maar dan wél op basis van kennis. Wij vinden het van het grootste belang dat ook wanneer u het diploma op zak hebt, u beschikt over voldoende kennis om zichzelf staande te houden met uw onderneming. U hebt wellicht een fantastische boekhouder die u van de nodige informatie voorziet maar u bent zelf degene die beslissingen neemt over uw onderneming. En dan is de nodige hoeveelheid kennis beslist geen overbodige luxe. U wilt immers ook na een jaar nog winst maken en kúnnen kiezen in plaats van moeten kiezen of lijdzaam toekijken hoe een bank of een belastingdienst voor u een keuze maakt. Kortom: bij OUB bv leert u ook daadwerkelijk de basis die u als ondernemer geacht wordt te weten.

HIGHPOWER Opleiding (Rotterdam, Deurningen of Heesch)

Datum Lestijden Module
zo 20-11-2022 09.00 – 16.30 Bedrijfsmanagement
di 22-11-2022 09.00 – 16.30 Wegvervoer Goederen deel 1 + 2
wo 23-11-2022 09.00 – 16.30 Wegvervoer Goederen deel 1 + 2
vr 25-11-2022 09.00 – 16.30 Calculatie
zo 27-11-2022 09.00 – 14.30 Personeelsmanagement
di 29-11-2022 09.00 – 16.30 Financieel Management
wo 30-11-2022 09.00 – 16.30 Financieel Management

Planning Intensieve Opleiding

Intensieve opleiding Leidschendam

Datum 09.00-15.00
za 24-09-2022 Personeelsmanagement
vr 30-09-2022 Calculatie
za 01-10-2022 Calculatie
vr 07-10-2022 Bedrijfsmanagement
za 08-10-2022 Bedrijfsmanagement
vr 14-10-2022 Wegvervoer Goederen deel 1 + 2
za 15-10-2022 Wegvervoer Goederen deel 1 + 2
zo 16-10-2022 Wegvervoer Goederen deel 1 + 2
vr 21-10-2022 Financieel management
za 22-10-2022 Financieel management
zo 23-10-2022 Financieel management
wo 26-10-2022 Reservedag alle modulen

Sinds maart 2020 biedt OUB bv de mogelijkheid om de opleiding online te volgen.
De online lessen bieden heel veel mogelijkheden, waarmee de opleiding heel flexibel in te vullen is. Online les volgen is uitstekend te vergelijken met de klassikale lessen. Het is een real time opleiding, waarbij u de docent direct in beeld ziet en op dezelfde wijze kunt communiceren als wanneer u beiden in één ruimte bent. Het verschil is dat u ongeacht op welke locatie u bent, u de lessen kunt bijwonen, indien u de beschikking hebt over een internet verbinding, een computer, laptop of tablet. Zelfs via de telefoon is les volgen op deze manier mogelijk. 

Het rooster voor deze online opleiding voor transportondernemer wordt relatief kort voorafgaand aan de start van deze ondernemersopleiding definitief vastgesteld, meestal in overlerg met de kandidaten. Nadat de maatschappij ruim 2 jaar noodgedwongen veel zaken online heeft moeten doen, zowel basisscholen, middelbare scholen als overige opleidingen, werk, vergaderingen en workshops die -als ze al door konden gaan- voornamelijk online georganiseerd werden, heeft het merendeel van onze leerlingen er de voorkeur aan om weer fysiek in één ruimte te zijn met de docent. Ofschoon de online lessen zéér efficiënt én effectief bleken (maar ook behoorlijk pittig), is er op dit moment iets minder animo voor.
Derhalve zijn er op dit moment nog geen data vastgesteld voor de online lessen maar zodra er weer voldoende belangstelling is, zullen we dit direct weer oppakken.
Onderstaand kunt u zien hoe e.e.a. wordt opgebouwd qua rooster en tijden zien.
Uiteraard kunt u altijd telefonisch kontakt opnemen voor eventuele andere mogelijkheden.

Online opleiding (doordeweekse dagen incl. avonden)

Planning online lessen

Dag Datum 09.00-11.00 12.00-14.00 15.00-17.00 19.00-21.00
Ma Nader te bepalen Calculatie  Bedrijfsmanagement Wegvervoer Goederen deel 1
Di Nader te bepalen Financieel management  Personeelsmanagement Wegvervoer Goederen deel 2
Wo Nader te bepalen Financieel management
Ma Nader te bepalen Calculatie  Bedrijfsmanagement  Wegvervoer Goederen deel 1
Di Nader te bepalen Financieel management  Personeelsmanagement  Wegvervoer Goederen deel 2
Wo Nader te bepalen Financieel management
Ma Nader te bepalen Calculatie  Bedrijfsmanagement  Wegvervoer Goederen deel 1 reserve
Di Nader te bepalen Financieel management  Personeelsmanagement  Wegvervoer Goederen deel 2
Wo Nader te bepalen Financieel management reserve
Ma Nader te bepalen
Di Nader te bepalen Wegvervoer Goederen deel 1  Financieel management Bedrijfsmanagement
Wo Nader te bepalen Wegvervoer Goederen deel 2  Financieel management
Ma Nader te bepalen  Calculatie Personeelsmanagement
Di Nader te bepalen Wegvervoer Goederen deel 1  Financieel management Bedrijfsmanagement
Wo Nader te bepalen Wegvervoer Goederen deel 2  Financieel management
Ma Nader te bepalen  Calculatie Personeelsmanagement
di Nader te bepalen Wegvervoer Goederen deel 1 reserve  Financieel management Bedrijfsmanagement
Wo Nader te bepalen Wegvervoer Goederen deel 2  Financieel management reserve
Ma Nader te bepalen Calculatie
Wo Nader te bepalen Bedrijfsmanagement  Wegvervoer Goederen deel 1 Financieel management
Do Nader te bepalen Personeelsmanagement  Wegvervoer Goederen deel 2 Financieel management
Ma Nader te bepalen Calculatie
Di Nader te bepalen Bedrijfsmanagement  Wegvervoer Goederen deel 1 Financieel management
Wo Nader te bepalen Personeelsmanagement  Wegvervoer Goederen deel 2 Financieel management
Ma Nader te bepalen Calculatie
Di Nader te bepalen Bedrijfsmanagement  Wegvervoer Goederen deel 1 reserve Financieel management
Wo Nader te bepalen Personeelsmanagement  Wegvervoer Goederen deel 2 Financieel management reserve

Heeft u andere wensen m.b.t. data of locaties? Stuur een mail aan info@oub.nl of bel voor de mogelijkheden.

adres

Nieboerweg 71
2583 JV  DEN HAAG

email

info@oub.nl

Volgt U ons al op Facebook?

Neem contact op!

Heeft u vragen? Stuur een bericht en wij komen er zo snel mogelijk op terug!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search