Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Module Wegvervoer Goederen Deel 2

Wegvervoer Goederen deel 2 is de branche specifieke module die het beste kan worden samengevat als “operationeel transport”. Veel mensen herkennen onderwerpen uit hun dagelijkse werk. Niet alleen exceptioneel transport met de bijbehorende ontheffingen en LZV’s komen aan de orde, ook de deelmarkten veevervoer, pluimveevervoer, geconditioneerd transport met hierbij het ATP en HACCP, afvalstoffenvervoer en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) passeren de revue.

Controlerende en handhavende instanties met hun bevoegdheden komen aan de orde, u leert de basisbegrippen over voertuigtechniek, het verschil tussen preventief – en correctief onderhoud, milieuzones, milieubewust rijden, gecombineerd vervoer, met welke zaken de afdeling planning rekening moet houden, infrastructuur, hoe te handelen bij ongevallen, diverse laad- en losmiddelen en het vastzetten van lading, alsmede het verdelen van de lading als het gaat om het gewicht, het hoofdstuk laadbakberekening.

Kortom: Wegvervoer Goederen deel 2 is een uitgebreide module met diverse onderwerpen die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk, leuk en voor velen herkenbaar.

Het examen bestaat uit 28 meerkeuze vragen, waarvoor u een uur gelegenheid krijgt. Indien u hiervan 68% goed beantwoordt (zijnde 19 vragen) dan bent u geslaagd voor dit onderdeel.