Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Module Wegvervoer Goederen Deel 1

Er zijn twee branche specifieke modulen: wegvervoer goederen deel 1 en wegvervoer goederen deel 2. In wegvervoer goederen deel 1 wordt u ingewijd in (met name) de vigerende wet- en regelgeving in binnen- en buitenland op het gebied van transport.

Om te beginnen wordt van u verwacht dat u kennis hebt van verschillende organisaties, zoals de vergunningverlenende instantie NIWO, de handhavende organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties maar ook bijvoorbeeld  Stichting Vervoeradres, Beurtvaartadres, de NVWA, IRU, de CEMT, CBR, RDW, KIWA register én ambassades en consulaten komen aan de orde.

U krijgt uitleg over de Wet Wegvervoer Goederen, het Besluit en de Regeling en de daarbij aansluitende EU Verordeningen. Aan de orde komen o.a. de eisen voor een vergunning, ritmachtigingen, termijnmachtigingen, CEMT vergunningen, het bestuurdersattest, diverse douaneformaliteiten zoals TIR vervoer, het administratief geleidedocument en het Enig Document.

Daarnaast leert u wat er allemaal achter een vrachtbrief zit aan betrokken partijen, verplichtingen, rechten en aansprakelijkheden van de Algemene Vervoerscondities, de CMR en eigen vervoersvoorwaarden. De landendocumentatie is een heel praktisch naslagwerk, waarin u leert opzoeken welke specifieke regels gelden in diverse landen.

Wegvervoer Goederen deel 1 is een bijzonder interessant en belangrijk onderdeel voor de transportondernemer. Immers, u leert hierin aan welke eisen u moet voldoen volgens de wet maar ook welke mogelijkheden en onmogelijkheden u hebt indien het transport anders verloopt dan gebruikelijk en u bijvoorbeeld aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan de lading.

Het examen bestaat uit 30 multiple choice vragen, waarvan u er 20 juist moet beantwoorden om te slagen (67%). U krijgt een uur de tijd voor dit examen.