Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Kom ik in aanmerking voor vrijstelling?

Het is mogelijk dat u op grond van eerder behaalde diploma’s vrijstelling kunt krijgen voor bepaalde modulen. De meest voorkomende diploma’s op basis waarvan u vrijstelling kunt krijgen staan vermeld op de website van het CBR.

Denkt u in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Stuur dan het aanvraagformulier met gewaarmerkte kopieën van uw diploma’s en cijferlijsten op naar het CBR, en vermeld een adres waarop u het antwoord wenst te ontvangen.

Aan een vrijstellingsverzoek zijn geringe kosten verbonden, deze worden jaarlijks vastgesteld door het CBR. Een vrijstelling wordt definitief vastgelegd, nadat u een gewaarmerkte kopie van het betreffende diploma (met cijferlijst) heeft opgestuurd. U krijgt hier een bevestiging van toegestuurd.

U kunt alleen vrijstelling krijgen op basis van een totaal afgeronde opleiding met een diploma. U krijgt dus geen vrijstelling op basis van certificaten of ervaring!

Een overzicht van de meest voorkomende vrijstellingen (algemene indicatie, verzoeken worden apart beoordeeld):

  • MBO met bedrijfsadministratie in het vakkenpakket: Financieel Management
  • HBO/universiteit, mits marketing en belastingrecht in het vakkenpakket: Bedrijfsmanagement
  • HBO/universiteit, mits financieel management en bedrijfseconomie in het vakkenpakket: Financieel Management en Calculatie
  • Middenstandsdiploma of AOV: Financieel Management
  • MBO 4 of HBO diploma met relevant pakket (bijvoorbeeld ondernemer detailhandel of commerciële economie): Financieel Management
  • HBO bedrijfsadministratie: Financieel Management, Calculatie en Bedrijfsmanagement
  • HBO TH bedrijfskunde: Financieel Management en Bedrijfsmanagement.

Een chauffeursdiploma geeft géén recht op vrijstellingen!

Ook een MAVO diploma, HAVO diploma, VWO diploma, chauffeursdiploma, losse cursussen, deelcertificaten, niet afgeronde opleidingen, propedeuse en EG verklaringen geven géén recht op vrijstelling(-en).

OUB bv kan als opleidingsinstituut geen uitspraken doen over het recht op vrijstelling.

Een kandidaat die besluit om éérst het ondernemersdiploma te behalen (het getuigschrift beroepsvervoer over de weg) en daarna een rij opleiding gaat volgen voor het behalen van zijn of haar “groot rijbewijs” heeft vaak wél recht op vrijstellingen voor (een gedeelte van) het theoretische deel ten behoeve van het te behalen rijbewijs.