Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Kan ik subsidie krijgen?

Dit is van persoon tot persoon verschillend, maar er is een aantal mogelijkheden. Zo kennen we voor de opleiding voor het Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer onder andere de SOOB Subsidie.

SOOB Subsidie (Stichting opleidings- en ontwikkelingsfonds beroepsvervoer)

OUB bv is gecertificeerd opleider Transport & Logistiek. Dit houdt in dat OUB bv is beoordeeld en voldoet aan de eisen, gesteld in het certificatieschema “Certificering opleider Transport & Logistiek”. Als gevolg hiervan kunnen werkgevers voor hun werknemers gebruik kunnen maken van de zogenaamde “SOOB-subsidie”. Voorwaarde is o.a. dat de werknemer in loondienst is en valt onder de CAO Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. U kunt de subsidie aanvragen voor de mondelinge opleidingen en gegevens indienen via de knop hieronder. De subsidie kan oplopen tot €300,00 per gevolgde module en €1.425,00 voor de gehele opleiding. Via genoemde website kunt u meer informatie vinden over de SOOB subsidie.

Wist u trouwens dat gemaakte opleidings- en examenkosten zakelijk aftrekbaar zijn? Helaas zijn de kosten niet privé aftrekbaar, maar hier zijn diverse interessante andere mogelijkheden voor. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie.