Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Kan ik subsidie krijgen?

Dit is van persoon tot persoon verschillend, maar er is een aantal mogelijkheden. Zo kennen we voor de opleiding voor het Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer onder andere de SOOB Subsidie en de subsidie van Pitstop.

SOOB Subsidie (Stichting opleidings- en ontwikkelingsfonds beroepsvervoer)

OUB bv is gecertificeerd opleider Transport & Logistiek. Dit houdt in dat OUB bv is beoordeeld en voldoet aan de eisen, gesteld in het certificatieschema “Certificering opleider Transport & Logistiek”. Als gevolg hiervan kunnen werkgevers voor hun werknemers gebruik kunnen maken van de zogenaamde “SOOB-subsidie”. Voorwaarde is o.a. dat de werknemer in loondienst is en valt onder de CAO Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. U kunt de subsidie aanvragen voor de mondelinge opleidingen en gegevens indienen via de knop hieronder. De subsidie kan oplopen tot €300,00 per gevolgde module en €1.425,00 voor de gehele opleiding. Via genoemde website kunt u meer informatie vinden over de SOOB subsidie.

Wist u trouwens dat gemaakte opleidings- en examenkosten zakelijk aftrekbaar zijn? Helaas zijn de kosten niet privé aftrekbaar, maar hier zijn diverse interessante andere mogelijkheden voor. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie.

Pitstop (onderdeel van het Sectorinstituut Transport en Logistiek)

Ook voor deelnemers die alles graag zelf in eigen hand willen houden, biedt STL een fantastische subsidie mogelijkheid!

Zonder tussenkomst van de werkgever, redelijk eenvoudig zelf te regelen, kunt u subsidie aanvragen wat u maar liefst €. 3.000 scheelt!
Als u zichzelf niet rijk wilt rekenen, moet u bij een reguliere opleiding al snel uitgaan van een kleine € 4.000 (opleiding, inclusief lessen, lesmaterialen én examenkosten van bijna € 900). Als u daar driekwart van terugkrijgt via STL, dan wordt het ineens een stuk interessanter!
Stel dat u kiest voor een gecombineerde variant waarbij u een deel in zelfstudie doet en een deel in de mondelinge lessen, dan zullen de kosten lager zijn en krijgt u wellicht zelfs het volledige bedrag vergoed.
Enige voorwaarde voor subsidie via STL is dat er premie wordt afgedragen voor de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsvervoer. Of dat zo is, kunt u zien op uw loonstrookje.

Werkt u minimaal 30 uur per week in de branche goederenvervoer of mobiele kranen en draagt u af aan SOOB? Dan kunt u €. 3.000 euro krijgen voor een training of cursus.
Hebt u op dit moment geen werk, maar wél uw C/CE-rijbewijs? Dan mag u ook een opleiding volgen. Hebt u een arbeidsovereenkomst voor minder dan 30 uur per week maar bent u wél minimaal 2 jaar in dienst? Dan kunt u misschien toch subsidie krijgen.

Hoe werkt het?

Via de link kunt u een aanvraag doen voor “overige opleidingen”.

Uw aanvraag wordt gecontroleerd en moet worden goedgekeurd. Dat wil zeggen dat STL controleert of deze opleiding bij de aangegeven opleider mag worden gevolgd. U mag pas met de opleiding beginnen als de subsidieovereenkomst is getekend.

Daarvoor dient u de volgende documenten aan te leveren aan STL:

 • Een factuur van de opleiding met daarop de volgende informatie:
 • Uw naam en privéadres. Let op: de factuur mag dus niet op naam staan van uw werkgever
 • Start- en einddatum van de opleiding + aantal bijeenkomsten (bijvoorbeeld lesdagen)
 • De berekende BTW (is bij OUB niet van toepassing, we zijn BTW vrijgesteld)
 • Een kopie van uw laatste loonstrook. Op de loonstrook moeten de volgende gegevens staan:
  • Bedrijfsnaam van de werkgever
  • Uw eigen naam, adres en woonplaats
  • Het aantal contractuele uren dat u per week werkt
  • De tekst ‘SOOB’ of ‘O&O-fonds SOOB’.
  • De overige gegevens mogen doorgestreept of weggehaald worden.

Genoemde documenten dient u te uploaden in het zogenoemde klantportaal van STL. Ga hiervoor naar het portaal van STL Werkt en log in met uw e-mailadres en wachtwoord. Klik op de tegel ‘Mijn opleidingssubsidie’ en klik vervolgens op het dossiernummer van de opleiding om documenten te uploaden. De naam van het gekozen bestand komt naast de knop ‘Bestand kiezen’ te staan. Klik vervolgens op ‘Uploaden’. Is het document goed geüpload dan komt er een groen vinkje te staan. Documenten die u hebt geüpload worden door STL gecontroleerd.

Nadat u de factuur en de loonstrook geüpload hebt, ontvangt u van STL een subsidieovereenkomst. Pas als u deze hebt ondertekend, mag u met de opleiding beginnen.

Let op! Denk eraan dat u de documenten binnen twee weken uploadt, anders moet de aanvraag afgesloten worden en ontvangt u geen subsidie. Start uw opleiding binnen 2 weken? Upload de documenten dan direct!

Onderstaand de stappen die volgen:

 • U uploadt uw loonstrook en de factuur van de opleiding
 • STL stelt de subsidieovereenkomst op en u keurt deze goed
 • U uploadt de factuur en je betaalbewijs
 • U uploadt uw bewijs van deelname

Wilt u meer informatie of uitleg over hoe u zelf kunt berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen? Neem dan contact op met STL. Dat kan via 088-2596271 of via pitstop@stlwerkt.nl.