Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Module Personeelsmanagement

Of u voornemens bent om (op termijn) wel of geen personeel in loondienst te nemen, de module personeelsmanagement is een verplicht onderdeel. Het gaat immers niet alleen over personeelsplanning en (vormen van) leidinggeven. Ook onderwerpen als de organisatie van een bedrijf, registratie van de rij- en rusttijden en de daarbij behorende Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer komen aan bod, naast bijvoorbeeld algemene sociale wetgeving, werknemers-, sociale – en volksverzekeringen, persoons- en beroepsgebonden documenten, vakbekwaamheid (Code 95) en vrij verkeer in Europa. U leert hoe de CAO in elkaar steekt en hoe u deze kunt lezen en interpreteren.

Verder komt onder andere de Wet op de Ondernemingsraden aan de orde, naast arbeidsrecht, de Ziektewet, WIA, de Wet Arbeid en Zorg, de Wet Poortwachter, de Wet Arbeid in Balans, de ins en outs over uitzendkrachten, wat te doen bij ziekte of ongeval, diverse communicatievormen, gedragsnormen in relatie met collega’s, klanten en autoriteiten.

Kortom, personeelsmanagement omvat een breed scala aan onderwerpen waarover u bij het examen 30 vragen krijgt, waarvan u er tenminste 19 goed dient te beantwoorden (65%) voor een positief resultaat. U krijgt hiervoor 60 minuten de tijd.