Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

De verschillende mogelijkheden die wij aanbieden

Gezien de hoeveelheid lesstof en de zwaarte hiervan, adviseren wij om de opleiding in meerdere delen te volgen. Het is ook mogelijk om de opleiding per module te volgen. U dient echter binnen 5 jaar alle modulen te hebben behaald om de verschillende deelcertificaten om te kunnen wisselen voor het (complete) Getuigschrift, anders vervalt datgene dat ouder is dan vijf jaar en dient u hiervoor het examen opnieuw met goed gevolg af te leggen. Naast het volgen van de lessen is ons advies om toch ten minste 4 tot 6 uur per week vrij te maken voor thuisstudie en het maken van opgaven. U dient dus rekening te houden met deze extra studiebelasting.

Klassikaal

De reguliere opleiding

Deze opleiding biedt de mogelijkheid om uzelf voor te bereiden op de examens. Ze is bij uitstek geschikt voor diegenen die meer tijd willen hebben om te leren of schoolverlaters die nog enigszins in het ritme zitten van schooldagen. Met één vaste dag per week (veelal op zaterdagen) kunt u in een tijdsbestek van een aantal weken alle modulen op een of meerdere locaties volgen. Hierbij zijn verschillende varianten mogelijk. Zeker omdat u zelf uw examenmoment kunt kiezen, kunt u stap voor stap, maar toch zonder tijd te verliezen, de gehele opleiding volgen.

De online opleiding

De online opleidingen bieden we aan sinds maart 2020. De deelnemers tot nu toe zijn stuk voor stuk enthousiast over deze manier van lessen. Het werkt efficiënt en er is geen afleiding van andere deelnemers uit de klas. De online lessen worden real time gegeven. Het is daardoor heel goed te vergelijken met de gebruikelijke klassikale lessen, met dien verstande dat e.e.a. gevolgd wordt op een eigen locatie met een internetverbinding en een laptop of tablet met camera en microfoon. Er is tijdens de online les daardoor direct contact met de docent en de andere deelnemers, echter ieder zit op zijn of haar eigen gewenste plek, vanaf uw zolderkamer, uw werkplek op kantoor, vanuit uw cabine of zelfs vanaf uw vakantie adres. Online lessen zijn dus beslist niet hetzelfde als e-learning, waarbij er geen direct contact is met een docent. Het is niet noodzakelijk om voor deze online lessen aparte software aan te schaffen. Doorgaans wordt met u afgestemd wanneer deze lessen plaats vinden, daarnaast zijn deze ook in het geplande lesrooster opgenomen.

De Highpoweropleiding

De opleiding voor het getuigschrift in 7 achtereenvolgende dagen. Als u zo snel mogelijk uw ondernemersdiploma wilt behalen, u hebt geen gelegenheid om 3 tot 6 maanden lang ieder week een dag naar school te gaan én u bent bereid om zich een volledige week voor meer dan 100% in te zetten, dan is dit wellicht een goed alternatief voor eerder genoemde opties.

Alle 6 de modulen worden gedoceerd in 7 lesdagen van zaterdag tot en met vrijdag (dus óók op zondag!). Soms wordt ervoor gekozen om ook deze opleiding te verdelen in 2 blokken: eerst 3 of 4 dagen achter elkaar les, dan één of twee dagen geen les en dan de laatste 3 of 4 dagen wederom aan de slag voor de overige vakken. We proberen het zó te organiseren dat u tussendoor alvast examen kunt doen voor de modulen die u reeds gevolgd hebt.

Gezien de zwaarte van deze variant is de Highpower opleiding niet geschikt voor deelnemers die wat meer moeite hebben met leren. Er is in zó een korte periode, waarin alle relevante lesstof behandeld moet worden, immers geen gelegenheid om lang stil te staan bij individuele onderwerpen. De opleiding wordt gegeven in een zeer hoog tempo. We adviseren dan ook iedereen die hiervoor kiest om voorafgaand aan de lessen het lesmateriaal zeer grondig door te nemen. De opleiding wordt in principe verzorgd in Schiedam met minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. Bij voldoende animo kan deze opleiding ook in Deurningen, Heesch of in company georganiseerd worden.

De "Kort & Krachtig" Opleiding

Een combinatie van een deel hele intensieve klassikale lessen en een deel zelfstudie. De rekenvakken (Financieel management en Calculatie en Wegvervoer Goederen deel 1 plus laadbakberekeningen van Wegvervoer Goederen deel 2 worden klassikaal aangeboden, de onderdelen Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement en het overige gedeelte van Wegvervoer Goederen deel 2 volgt u in zelfstudie.

De mondelinge lessen (in totaal 5 dagen) worden in een kort tijdsbestek georganiseerd, zodat u ook bij deze keuze in rap tempo uw ondernemersdiploma kunt behalen.

Ook bij de opleiding “Kort & Krachtig” trachten we het zó te organiseren dat u tussen de mondelinge lessen door examen kunt doen voor de modulen die u gevolgd hebt. Net als bij de High Power opleiding, is het tempo hoog en vergt ook deze opleidingsvariant doorzettingsvermogen en zelfdiscipline.

De opleiding wordt in principe verzorgd in Schiedam met minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. Bij voldoende animo kan deze opleiding ook op andere locaties georganiseerd worden.

De intensieve opleiding

Als alternatief voor genoemde mogelijkheden is het mogelijk om alle modulen in de intensieve opleiding te volgen. In tegenstelling tot de reguliere opleidingen, waarbij u een aantal weken lang één dag(deel) per week naar “school” gaat, kunt u nu in een tijdsbestek van 12 tot 14 achtereenvolgende dagen worden klaargestoomd voor de examens. Hierbij hebt u méér lesuren dan bij de reguliere opleidingen en werken we in kleinere groepen. Met name voor diegenen die onregelmatige diensten draaien en niet exact weten wanneer ze wel of niet aanwezig kunnen zijn bij de zogenaamde reguliere opleidingen, zou dit een uitkomst kunnen zijn. Uiteraard kunt u ook hier kiezen om één module te volgen, op een later moment de andere. De intensieve opleidingen worden afwisselend georganiseerd in Heesch (de Pas), Schiedam (Mesa) en Deurningen (Frans op den Bult); bij voldoende belangstelling wordt deze opleiding ook georganiseerd in andere plaatsen. De lunch is bij de opleidingskosten inbegrepen..

Zelfstudie

Uiteraard kunt U de cursus ook als zelfstudie (schriftelijk) bij ons volgen als dat u beter uitkomt. U bepaalt zelf wanneer u begint en wanneer u studeert. Deze opleiding vergt veel eigen inzet en zelfdiscipline. Daarnaast kunt U ook beginnen met zelfstudie, daarna overstappen naar één van de mondelinge opleidingen. U betaalt dan slechts het verschil bij, mits binnen een jaar na inschrijving van de schriftelijke opleiding. Het spreekt voor zich dat dit eveneens per module kan.

Bij de zelfstudie ontvangt u exact hetzelfde lesmateriaal als wat u bij een mondelinge opleiding zou ontvangen, inclusief uiteraard alle naslagwerken. De looptijd van de opleiding is één jaar vanaf het moment van inschrijving. U kunt dus een jaar lang gebruik maken van de begeleiding per mail of telefoon.

Indien u zelfstudie overweegt omdat u te weinig tijd zou kunnen vrijmaken voor een mondelinge opleiding, dan dient u zich terdege te realiseren dat zelfstudie méér inzet en tijd kost dan wanneer u mondeling uitleg krijgt. OUB bv verkoopt geen zelfstudie pakketten, zonder begeleiding.

OUB bv is immers geen boekhandel, we willen graag dat onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereid aan de examens beginnen.

Overige opties

Uiteraard kijken wij graag met u naar de beste oplossing voor uw situatie. Voor de een werkt zelfstudie het best, terwijl de ander juist het sociale aspect van de klassikale opleiding nodig heeft. 

In company trainingen

Ook de zogenaamde “in company” opleidingen behoren tot de mogelijkheden. Indien vanuit één bedrijf of bijvoorbeeld een vriendengroep, meerdere kandidaten (met een minimum van 2 deelnemers) de opleiding willen volgen, kan -in overleg- de opleiding desgewenst intern op het bedrijf worden verzorgd. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u kontakt opnemen met OUB bv, opdat de mogelijkheden kunnen worden doorgenomen. Een indicatie van de kosten vindt u bij het kostenoverzicht.

Privé-les

Er zijn omstandigheden waarin privé-les de beste keuze is, omdat u bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig hebt of omdat uw situatie dit anderszins vereist. Een privé-opleiding behoort tot de mogelijkheden. In eerste instantie adviseren wij echter om te starten met één van genoemde andere opleidingen. Mocht dit voor u niet blijken te werken, dan zou u aanvullend privé-les kunnen overwegen. Deze cursus wordt geheel naar uw wensen gegeven. Uiteraard hangt hier een ander prijskaartje aan dan bij de overige opleidingen. Maar indien u interesse hebt: laat het ons weten. Advies en offerte op aanvraag.