Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Play Video

Lesrooster Reguliere Opleiding

Het lesrooster voor de reguliere, intensieve, highpower en online opleidingen (opleiding transportondernemer) wordt relatief kort voorafgaand aan de start van deze ondernemersopleiding definitief vastgesteld. Op basis van aanmeldingen en wensen van kandidaten wordt een lesrooster geconcipieerd, derhalve is het niet mogelijk eerder aan te geven welke modulen/pakketten op welke dagen en tijden zullen worden gedoceerd. Wij kunnen u hier aangeven wat de verwachting is qua rooster, locaties en tijden. Uiteraard kunt u altijd telefonisch kontakt opnemen voor eventuele andere mogelijkheden.

In de reguliere opleidingen worden de zes modulen opeenvolgend gedoceerd. Voor de intensieve opleidingen is een onderverdeling gemaakt in meerdere blokken. Bij de intensieve – en High Power opleiding is het aantal deelnemers per groep kleiner dan in de reguliere opleiding. U kunt inschrijven voor een gehele opleiding met alle modulen maar u kunt ook kiezen voor een opleiding stap voor stap (dus per onderdeel).

Reguliere Opleiding Woudenberg (zaterdagopleiding)

Datum
09:30 – 12:00
13:00 – 15:30
13-05-2023
Wegvervoer Goederen Deel 1
Wegvervoer Goederen Deel 2
20-05-2023
Wegvervoer Goederen Deel 1
Wegvervoer Goederen Deel 1
27-05-2023
Wegvervoer Goederen Deel 2
Wegvervoer Goederen Deel 2
03-06-2023
Financieel Management
Financieel Management
10-06-2023
Financieel Management
Financieel Management
17-06-2023
Financieel Management
Financieel Management
24-06-2023
Bedrijfsmanagement
Personeelsmanagement
01-07-2023
Bedrijfsmanagement
Personeelsmanagement
08-04-2023
Bedrijfsmanagement
Personeelsmanagement
15-07-2023
Calculatie
Calculatie
22-07-2023
Calculatie
Calculatie

Reguliere Opleiding Schiedam/Rotterdam (zaterdagopleiding)

Datum
09:30 – 12:00
13:00 – 15:30
09-09-2023
Wegvervoer Goederen Deel 1
Wegvervoer Goederen Deel 2
16-09-2023
Wegvervoer Goederen Deel 1
Wegvervoer Goederen Deel 1
23-09-2023
Wegvervoer Goederen Deel 2
Wegvervoer Goederen Deel 2
30-09-2023
Financieel Management
Financieel Management
07-10-2023
Financieel Management
Financieel Management
14-10-2023
Financieel Management
Financieel Management
21-10-2023
Bedrijfsmanagement
Personeelsmanagement
28-10-2023
Bedrijfsmanagement
Personeelsmanagement
04-11-2023
Bedrijfsmanagement
Personeelsmanagement
11-11-2023
Calculatie
Calculatie
18-11-2023
Calculatie
Calculatie

Lesrooster Intensieve Opleiding

Het lesrooster voor de reguliere, intensieve, highpower en online opleidingen (opleiding transportondernemer) wordt relatief kort voorafgaand aan de start van deze ondernemersopleiding definitief vastgesteld. Op basis van aanmeldingen en wensen van kandidaten wordt een lesrooster geconcipieerd, derhalve is het niet mogelijk eerder aan te geven welke modulen/pakketten op welke dagen en tijden zullen worden gedoceerd. Wij kunnen u hier aangeven wat de verwachting is qua rooster, locaties en tijden. Uiteraard kunt u altijd telefonisch kontakt opnemen voor eventuele andere mogelijkheden.

In de reguliere opleidingen worden de zes modulen opeenvolgend gedoceerd. Voor de intensieve opleidingen is een onderverdeling gemaakt in meerdere blokken. Bij de intensieve – en High Power opleiding is het aantal deelnemers per groep kleiner dan in de reguliere opleiding. U kunt inschrijven voor een gehele opleiding met alle modulen maar u kunt ook kiezen voor een opleiding stap voor stap (dus per onderdeel).

Op dit moment is er geen Intensieve Opleiding gepland

Intensieve Opleiding (Rotterdam, Deurningen of Heesch)

Datum
Module
Lestijden
zo 20-11-2022
09:00 – 16:30
Bedrijfsmanagement
di 22-11-2022
09:00 – 16:30
Wegvervoer Goederen Deel 1 + 2
wo 23-11-2022
09:00 – 16:30
Wegvervoer Goederen Deel 1 + 2
vr 25-11-2022
09:00 – 16:30
Calculatie
zo 27-11-2022
09:00 – 14:30
Personeelsmanagement
di 29-11-2022
09:00 – 16:30
Financieel Management
wo 30-11-2022
09:00 – 16:30
Financieel Management

Lesrooster Highpower Opleiding

In de reguliere opleidingen worden de zes modulen opeenvolgend gedoceerd op één vaste dag per week (bijvoorbeeld iedere zaterdag).
Voor de intensieve opleidingen is een onderverdeling gemaakt in meerdere blokken waarbij elk blok de mogelijkheid voor 1 of 2 modulen geeft. Hierbij wordt meerdere dagen per module nog uitgebreider aandacht besteed aan de lesstof. Met name voor diegenen die meer tijd nodig hebben om zich de lesstof eigen te maken, is dit een goede keuze. Kleinere groepen, meer lesuren per module en nog meer persoonlijke aandacht. Omdat we hebben gemerkt dat men over het algemeen een sterke voorkeur heeft voor het volgen van de lessen op dagen in het weekend, hebben we hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. Op deze manier is er voldoende tijd om te studeren, zonder dat het (veel) vrije dagen kosten.

De highpower opleiding is veel intensiever én zwaarder dan de laatstgenoemde. De lesstof wordt in heel hoog tempo behandeld in een zo kort mogelijke periode. Waar we in de reguliere opleiding bijvoorbeeld 6 lessen uitgebreid aandacht besteden aan het vak Financieel management en in de “gewone” intensieve opleiding meer tijd kunnen besteden aan bepaalde lastige onderwerpen, wordt dit vak in de highpower opleiding in slechts 2 dagen gedoceerd. De groepsgrootte is bij deze highpower opleiding dan ook maximaal 6 (en minimaal 4).
Om de highpoweropleiding met goed gevolg te kunnen doorlopen, is het wel noodzakelijk dat de kandidaat de lesstof vooraf reeds bestudeerd heeft. Bijvoorbeeld door de zelfstudie variant of omdat deze de reguliere opleiding reeds doorlopen heeft. De docent heeft slechts beperkte tijd om alle onderwerpen te behandelen in de groep, dus lang(-er) stilstaan bij een onderwerp waarmee men wat meer moeite heeft, is nauwelijks mogelijk. Immers, in deze zeer korte tijd moeten wel álle onderwerpen worden behandeld die voor het examen van belang zijn.
Voor diegenen die meer dan gemiddeld moeite hebben met studeren is de highpower opleiding waarschijnlijk niet de beste keuze. Houd u hier rekening mee bij het bepalen voor welke opleiding u zich inschrijft alstublieft.

Natuurlijk kunnen we ervoor kiezen om zó te trainen dat u bij de examens het juiste antwoord kiest, door u trucjes te leren en van ezelsbruggetjes te voorzien. OUB kiest echter voor kwaliteit. Uiteraard is het doel dat u slaagt voor alle examens maar dan wél op basis van kennis. Wij vinden het van het grootste belang dat ook wanneer u het diploma op zak hebt, u beschikt over voldoende kennis om zichzelf staande te houden met uw onderneming. U hebt wellicht een fantastische boekhouder die u van de nodige informatie voorziet maar u bent zelf degene die beslissingen neemt over uw onderneming. En dan is de nodige hoeveelheid kennis beslist geen overbodige luxe. U wilt immers ook na een jaar nog winst maken en kúnnen kiezen in plaats van moeten kiezen of lijdzaam toekijken hoe een bank of een belastingdienst voor u een keuze maakt. Kortom: bij OUB bv leert u ook daadwerkelijk de basis die u als ondernemer geacht wordt te weten.

Augustus 2023, neem voor meer informatie contact op via info@oub.nl
Locatie: Schiedam/Den Haag/Leidschendam

Highpower Opleiding (Rotterdam, Deurningen of Heesch)

Datum
Module
Lestijden
zo 20-11-2022
09:00 – 16:30
Bedrijfsmanagement
di 22-11-2022
09:00 – 16:30
Wegvervoer Goederen Deel 1 + 2
wo 23-11-2022
09:00 – 16:30
Wegvervoer Goederen Deel 1 + 2
vr 25-11-2022
09:00 – 16:30
Calculatie
zo 27-11-2022
09:00 – 14:30
Personeelsmanagement
di 29-11-2022
09:00 – 16:30
Financieel Management
wo 30-11-2022
09:00 – 16:30
Financieel Management

Lesrooster Online Opleiding

Sinds maart 2020 biedt OUB bv de mogelijkheid om de opleiding online te volgen. De online lessen bieden heel veel mogelijkheden, waarmee de opleiding heel flexibel in te vullen is. Online les volgen is uitstekend te vergelijken met de klassikale lessen. Het is een real time opleiding, waarbij u de docent direct in beeld ziet en op dezelfde wijze kunt communiceren als wanneer u beiden in één ruimte bent. Het verschil is dat u ongeacht op welke locatie u bent, u de lessen kunt bijwonen, indien u de beschikking hebt over een internet verbinding, een computer, laptop of tablet. Zelfs via de telefoon is les volgen op deze manier mogelijk. 

Het rooster voor deze online opleiding voor transportondernemer wordt relatief kort voorafgaand aan de start van deze ondernemersopleiding definitief vastgesteld, meestal in overleg met de kandidaten. Nadat de maatschappij ruim 2 jaar noodgedwongen veel zaken online heeft moeten doen, zowel basisscholen, middelbare scholen als overige opleidingen, werk, vergaderingen en workshops die -als ze al door konden gaan- voornamelijk online georganiseerd werden, heeft het merendeel van onze leerlingen er de voorkeur aan om weer fysiek in één ruimte te zijn met de docent. Ofschoon de online lessen zéér efficiënt én effectief bleken (maar ook behoorlijk pittig), is er op dit moment iets minder animo voor.

Op dit moment zijn er nog geen data vastgesteld voor de online lessen. Zodra er weer voldoende belangstelling is, zullen we dit direct oppakken.