Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Module Financieel Management

Veel ondernemers zullen voor hun administratie een boekhouder of accountant inschakelen. Deze kan een hoop werk uit handen nemen waardoor de vervoerder zich kan richten op zijn kernactiviteiten. Het is echter wél belangrijk dat de ondernemer enig inzicht heeft in zijn eigen cijfers en resultaten en dat hij begrijpt wat bijvoorbeeld een jaarrekening inhoudt op basis waarvan hij zijn beleid voor de komende periode kan bepalen of kan bijsturen. Een boekhouder is een belangrijke schakel maar de ondernemer is eindverantwoordelijk voor zijn eigen onderneming.

In de module Financieel management wordt daarom de basis van het boekhouden behandeld. In deze module komen de volgende onderwerpen komen aan de orde:

Bedrijfsadministratie (boekhouden), balanslezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als dagboeken, BTW, kredieten, hypothecaire leningen, werkkapitaal, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking. Onderwerpen als liquiditeit, solvabiliteit en de verlies- en winstrekening worden behandeld.

Het examen duurt 90 minuten en ziet er als volgt uit:

  • 10 meerkeuze vragen over financiële administratie, dagboeken, belastingen en financiering
  • 10 meerkeuzevragen over de beoordeling van jaarstukken
  • 12 meerkeuze-sleepvragen over de kolommenbalans en 1 invulvraag over de berekening van het eigen vermogen

 

Bij een resultaat van 55% van het totaal aantal te behalen punten, bent u geslaagd voor dit onderdeel. Het CBR behoudt zich het recht voor om het minimaal te behalen resultaat aan te passen.