Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Module Calculatie

Calculatie is een ander woord voor kostprijsberekening. Een essentieel onderdeel van iedere onderneming. Immers als een ondernemer niet kan berekenen wat zijn of haar kosten zijn, dan kan hij op een gegeven moment voor erg onaangename verrassingen komen te staan. Zeker omdat in de transportbranche de marges nogal eens onder druk staan, is het van het grootste belang om te kunnen berekenen wat de kosten zijn om een vrachtauto in bedrijf te hebben en te houden.

In deze module leert u hoe u een afschrijving kunt berekenen, dus wat u opzij moet leggen om een andere auto te kunnen aanschaffen als de huidige aan vervanging toe is, hoe u een kilometer of uurtarief moet vaststellen voor uw opdrachtgever, dus uw verkoopprijs. Belangrijke factor daarbij is het bepalen van de winst voor de onderneming.

Het theorie-examen duurt 90 minuten en er worden gesloten examenvragen gesteld met 5 antwoordmogelijkheden en invulvragen. Er zijn in totaal 115 punten te behalen.

De vragen gaan over wisselende onderwerpen

  • jaarkilometrage, brandstofkosten etc.
  • berekeningen m.b.t. afschrijvingen
  • berekeningen m.b.t. voertuigkosten
  • berekeningen m.b.t. loonkosten
  • berekeningen m.b.t. totale kosten