Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Module Bedrijfsmanagement

Bedrijfsmanagement behelst redelijk veel onderwerpen. Er wordt wel eens gezegd dat iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen, maar voor een zelfstandig ondernemer geldt dit misschien wel nóg meer. Deze moet immers een goede keuze kunnen maken uit bijvoorbeeld de verschillende ondernemingsvormen. Wanneer en waarom kies je voor een BV, een eenmanszaak of een VOF? Welke verplichtingen hangen hiermee samen en waarvoor bent u aansprakelijk? In deze module wordt dit uitgebreid uit de doeken gedaan.

Verder heeft de ondernemer te maken met diverse soorten belastingen: inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting maar ook de voordelen van ondernemersregelingen komen aan de orde. Ook de wettelijke administratieve verplichtingen zoals facturatie worden besproken.

Wanneer een klant in financiële moeilijkheden komt, is het van belang om op z’n minst enige kennis te hebben van bijvoorbeeld faillissementsrecht, surcéance van betaling, WSNP én van pandrecht.

Naast bovengenoemde onderwerpen komen ook zaken langs als criminaliteitspreventie en beveiliging, mededingingswet, diverse verzekeringen en niet in de laatste plaats het onderdeel marketing met hierbij onderwerpen als het ondernemersplan, strategische en operationele plannen, marktonderzoek en groeistrategieën.

Voor het examen krijgt u 60 minuten de gelegenheid om 30 multiple choice vragen te beantwoorden.