Skip to content

De opleiding

Informatie over de opleidingen

Vervoersmanager of eigen rijder worden?
Het begint bij de opleiding voor het ondernemersdiploma.

Indien u een transportonderneming wilt starten of als vervoersmanager wilt optreden, is het hebben van het Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer over de weg wettelijk verplicht. In de Wet Wegvervoer goederen (Artikel 2.8) staat dat u moet kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Dit geldt ook voor eenmanszaken, eigen rijders, bedrijfsopvolging en -overname.

Voordat u aan de slag gaat als transportondernemer, moet het bedrijf beschikken over een vergunning. Om deze vergunning te kunnen aanvragen bij de NIWO, zowel voor nationaal als internationaal vervoer, dient er binnen het bedrijf ten minste één vakbekwaam persoon te zijn. Deze vakbekwaamheid is aan te tonen door het kunnen overleggen van het zogenaamde Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer.

Waarom de opleiding bij OUB?

OUB biedt alléén de opleiding aan voor het ondernemersdiploma, hierin zijn wij gespecialiseerd. We doen dit al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. We worden niet afgeleid door allerhande andere zaken, we focussen ons alleen op de ondernemersopleiding. We bereiden u zo goed mogelijk voor op de functie van vervoersmanager met de benodigde kennis. Dus u haalt niet alleen uw diploma, u hebt óók kennis van zaken.

Door de opleiding bij OUB te volgen bent u straks niet alleen startbekwaam maar ook vakbekwaam.

Kwaliteit

Up-to-date kennis, onze docenten zijn specialisten in hun vakgebied.

Kleinschaligheid

Kleine groepen waardoor persoonlijke aandacht altijd gewaarborgd is.

Focus

Omdat wij alléén deze opleiding verzorgen, zijn wij goed in wat we doen.

Brandstof

Niets leuker dan mooie resultaten, uw succes is onze motivatie.

Onze docenten, die jarenlange ervaring hebben, streven naar goede resultaten! Het spreekt voor zich dat uw inzet hierbij een essentiële rol speelt. De lessen worden gegeven in kleine groepen, zodat persoonlijke aandacht gewaarborgd is. De examens worden op meerdere locaties en verschillende momenten afgenomen door CBR / CCV (voorheen Stichting Examenbureau voor het Beroepsvervoer).

Starten voordat u het ondernemersdiploma behaald hebt?

Een veelvoorkomend misverstand is dat een onderneming alvast mag “draaien” als de studie voor het behalen van het getuigschrift gestart is, maar nog niet behaald. Regelmatig wordt de vraag gesteld of er geen vrijstelling wordt verleend als men kan aantonen bezig te zijn met de opleiding. Nee, dat is helaas niet mogelijk. De wet laat hiertoe geen ruimte.

Zeker als er al een opdrachtgever is die graag wil dat men zo snel mogelijk aan de slag gaat, is het verleidelijk om alvast te beginnen, maar verstandig is het niet. De boetes die uitgedeeld kunnen worden voor rijden zonder vergunning zijn fors. De bedragen die als boete opgelegd worden, zijn ruimschoots voldoende om de opleiding en de examens van te bekostigen.
Vervelender wordt het als besloten wordt dat de vervoerder zich mag verantwoorden voor de rechter, er is immers sprake van een economisch delict, een misdrijf! Zelfs als de rechter het boetebedrag zou verlagen, dan volgt er altijd een veroordeling. Op het moment dat u vervolgens alsnog voldoet aan de eis van vakbekwaamheid en de eis van kredietwaardigheid, wordt de VOG (verklaring omtrent gedrag) een hele uitdaging…..

Dus…. voordat u vervoer voor derden gaat verrichten, moet het bedrijf beschikken over een vergunning. Daartoe dient er binnen het bedrijf ten minste één vakbekwaam persoon aanwezig te zijn. 

Buitenlandse vakdiploma's

Om het beroep van wegvervoerder uit te oefenen moet men dus de vereiste vakbekwaamheid bezitten. De NIWO accepteert naast de Nederlandse vakdiploma’s ook buitenlandse vakdiploma’s, mits deze overeenkomen met het model als bedoeld in bijlage III van verordening 1071/2009 en dit vakdiploma is afgegeven door een daartoe gemachtigde autoriteit of instantie van de desbetreffende lidstaat.

Maar: indien men het examen voor het vakdiploma over de grens wil afleggen, moet men rekening houden met de beperkingen zoals deze zijn neergelegd in de per 4 december 2011 in werking getreden verordening 1071/2009. Hierin is opgenomen dat de examens van het vakdiploma moeten worden afgelegd in de lidstaat waar men de gewone verblijfplaats heeft of in de lidstaat waar men werkt. De gewone verblijfplaats is de plaats waar men gewoonlijk woont, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar. Kortom: bent u woonachtig en werkzaam in Nederland en wilt u bijvoorbeeld in Duitsland het examen afleggen dan moet u er rekening mee houden dat dit voor grote problemen kan zorgen bij de vergunningaanvraag. Daarbij kunt u slechts via een bedenkelijke wijze examen afleggen in het buitenland.