Ook eigen rijder worden?

Wij zijn een opleidingsinstituut gespecialiseerd in de Opleiding voor het Getuigschrift beroepsgoederenvervoer, ook wel de Opleiding Transportondernemer genoemd.
OUB verzorgt deze ondernemersopleiding in de transport, waarmee de communautaire vergunning (ook wel transportvergunning, Eurovergunning en NIWO vergunning genoemd) kan worden aangevraagd. Belangrijk als u als ZZP’er of als eigen rijder aan de slag wilt!

Onze filosofie en doel als opleidingsinstituut OUB bv is dat u slaagt voor het examen waarvoor u bij ons de opleiding volgt. Daarom ook groot in kwaliteit, groot in kleinschaligheid!
Uw belang staat voorop!

Halverweg de jaren tachtig is OUB opgericht door de heer W.J.A. Olbertz, velen kennen hem als Wil of “Piet artikel”. (Wil kende alle artikelen van allerhande wetten letterlijk uit zijn hoofd). Terwijl hij zelf nog bezig was met de opleiding (die destijds uit 12 vakken bestond), is hem gevraagd of hij cursisten kon begeleiden en trainen.

De opleidingen

Zelfstudie of klassikaal

Geïnteresseerd in de opleiding?

Bekijk direct de planning!

Moeilijk lerende kandidaten

De één zal makkelijker door bepaalde lesstof heen wandelen dan de ander. Met name de hoeveelheid lesstof maakt dat de gemiddelde kandidaat hard zal moeten werken. Wij zijn ervan overtuigd dat ook diegene die meer moeite heeft met studeren dan gemiddeld vrijwel altijd in staat is om het Getuigschrift te halen. Uiteraard zijn hier uitzonderingen bij te bedenken.

Mensen die menen dat ze geen “studiebol” zijn of bijvoorbeeld anderstalig zijn opgegroeid, willen we graag de gelegenheid bieden om de studie te volbrengen. Over het algemeen wordt voorgesteld om te starten in een kleine groep. Met wat meer individuele aandacht en wat extra “bijspijkeren”, kunnen ze vaak verder komen dan ze zelf inschatten. Hoe leuk is het om het voor elkaar te krijgen?

Voor mensen met dyslexie bestaat sinds begin 2012 de mogelijkheid om het lesmateriaal in een aangepast, speciaal ontwikkeld lettertype te ontvangen. Specialisten op het gebied van dyslexie zijn ervan overtuigd dat dit lettertype (wat overigens niet “vrij” verkrijgbaar is), substantieel bijdraagt aan een positief resultaat. OUB doet er zoveel mogelijk aan om het u zo aangenaam mogelijk te maken. Overigens wijst de praktijk uit dat het lesmateriaal met aangepast lettertype zelden noodzakelijk is ondanks dyslexie, om de opleiding met goed gevolg te doorlopen.

Ook voor wat betreft de examens zijn er mogelijkheden. Indien u beschikt over een dyslexie verklaring van een orthopedagoog, kunt u in aanmerking komen voor een mondeling (individueel begeleid) examen. En indien noodzakelijk, bestaat ook de mogelijkheid om extra examentijd te reserveren.

Indien u,  naar aanleiding van bovenstaande, besluit om te onderzoeken of het Getuigschrift ook voor u haalbaar zou kunnen zijn, kunt u kontakt met ons opnemen.

Spot u ons op de weg? Laat het dan weten via Facebook!

Vinden we leuk!

Hebt u de opleiding via OUB gevolgd?
Wilt u dan onze enquête invullen alstublieft?

Stellen we heel erg op prijs!

adres

Nieboerweg 71
2583 JV  Den Haag

email

info@oub.nl

social media

Neem contact op!

Heeft u vragen? Stuur een bericht en wij komen er zo snel mogelijk op terug!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search